Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Malý a stredný podnik (MSP) v obehovom hospodárstve

Textový prepis videa

Ako sa stať ekologickým malým a stredným podnikom, čiže MSP v obehovom hospodárstve? 99,8% európskych súkromných spoločností sú MSP, ktoré vytvárajú viac ako 2/3 pracovných miest v európskej dvadsaťsedmičke. Takže, čo môžete ako MSP urobiť aby ste sa stali ekologickou firmou? Ako sa môžete stať ekologickým MSP v obehovom hospodárstve a navyše, čo je obehové hospodárstvo? Obehové hospodárstvo môžeme definovať ako systém, v ktorom sú výroba, spotreba a obchod navrhnuté tak, aby minimalizovali čistú ťažbu kľúčových zdrojov ako sú fosilné palivá, suroviny, voda, pôda a životné prostredie pričom sa znižuje negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí. Toto video je rozdelené na tri časti. Prvá časť hovorí o tom, čo môžeme mi sami urobiť a čo môžeme mať pod kontrolou. Druhá časť hovorí o tom, čo môžeme urobiť spolu s našimi obchodnými partnermi a posledná časť hovorí o tom, čo môže pre nás urobiť európska únia. Možno ste si všimli, že ceny surovín sa stále zvyšujú. Napríklad od roku 2000 sa cena kovov zvýšila o 170%. Cena gumy až o 260% a zvyšuje sa aj cena mnohých ďalších materiálov. Je vždy zložité uviesť dátum vyčerpania určitých zdrojov napríklad, že o 15 rokov sa už nebude viac ťažiť striebro, Je však isté, že firmy budú mať čoraz väčšie problémy so získavaním surovín za prijateľné ceny. Musíte porozmýšľať nad nasledovným: Zlepšovanie procesov, zlepšovanie návrhov, zlepšenie dodávateľských reťazcov. Všetci poznáme známy výrok: Čo sa dá merať, to sa dá aj riadiť. Nuž prvá vec, ktorú musíte urobiť na ceste k efektívnemu využívaniu zdrojov je zmapovanie vašich procesov. Aké prírodné zdroje využívate? Koľko potrebujete? A v čom sa môžete zlepšiť? Analýza tokov materiálov vám pomôže vizualizovať tieto toky a straty vo všetkých vašich procesov. Vezmite si ako príklad nastriekanie auta v lakovni. Na ľavej strane je tok farby ešte pred analýzou. Červené šípky zobrazujú koľko odpadu vzniklo alebo koľko sa stratilo kdesi v emisiách. Z 10 kg zakúpenej farby na aute zostalo len 1 kilo. Na pravej strane vidíme koľko farby sa dá ušetriť ak znížite straty pri príprave aplikácie farby. A ak obmedzíte nadmierne striekanie budete potrebovať iba 3,2 kg farby namiesto desiatich. Analýza tokov materiálov je dobrý spôsob na to ako znížiť spotrebu materiálov, energie a vody. Ďalšie zlepšovanie existujúcich procesov a opätovné navrhovanie produktov a systémov môže priniesť oveľa väčšie výhody. Toto je princíp ekologického navrhovania, ktorý je ilustrovaný na nasledujúcom príklade. V spoločnosti s chladiarenskými autami sa podarilo znížiť hmotnosť nákladných vozidiel v návesoch o 16%. Toto prinieslo ďalšie pozitívne zmeny napr. nižšiu spotrebu paliva v dôsledku ľahších nákladných áut. Ako hovorí nemecký architekt Mies van der Rohe: Menej je viac. Lepšie navrhovanie ja ďalším krokom vpred a netýka sa len materiálov. Ekologické navrhovanie zohľadňuje všetky hlavné vplyvy produktu na životné prostredie počas jeho životnosti. Medzi takéto vplyvy produktu na životné prostredie patria emisie CO2, znečistenie pôdy a vody, okyslenie a nebezpečný odpad. Na základe analýzy životného cyklu vám ekologické navrhovanie poskytne určitý vplyv na to čo sa stane s vaším produktom po opustení továrne alebo predajne. Ekologické navrhovanie môže uľahčiť opätovné použitie alebo recykláciu vášho produktu na konci jeho životnosti. Na príklade jedna spoločnosť navrhla počítač, ktorý je na konci svojej životnosti najmenej na 70% znovu použiteľný alebo recyklovateľný. Tento konkrétny prenosný počítač bol navrhnutý s podporou výskumného projektu ZeroWIN financovaného Európskou úniou. Jednoznačné prepracovanie vašich produktov a procesov tak aby ste použili menej materiálu bude prínosom pre životné prostredie aj pre váš konečný súčet vo finančnom výkaze. Vylepšenie vášho dodávateľského reťazca nie je iba o jednoduchom znižovaní množstva. Je tiež o identifikácii najslabších miest. Ako príklad si vezmime vzácne minerály. Väčšina MSP ako aj ich bezprostrední dodávatelia si úplne neuvedomujú do akej miery sú závislí na kritických surovinách. Bolo vyvinutých niekoľko nástrojov, ktoré majú pomáhať MSP pri riešení tohto problému. Napríklad vo Francúzsku ich nájdete na nasledujúcej adrese.

Okrem toho sa v nedávnej správe Európskej komisie identifikovalo 20 surovín ako kritických a to vrátane kobaltu, gália, india, volfrámu a mnohých ďalších. Pomocou jedného z týchto nástrojov si overte, či vaše hlavné vstupy nie sú na zozname a čo potom ak sú. Nuž lepšie zásobovanie predovšetkým znamená, že by ste mali hľadať náhrady alebo iné zdroje zásobovania napr. recyklácie. Namiesto prvotného plastového materiálu si môžete kúpiť recyklovaný plast. Namiesto prvotného papiera by ste si mohli zakúpiť recyklovateľný papier. Namiesto využívania fosilných palív vo vašom závode by ste mohli využívať obnoviteľnú energiu. Pokiaľ ide o vzácne minerály práve prebieha výskum a vývoj s cieľom nájsť syntetické náhrady týchto prírodných prvkov. V každom prípade zmeny, ktoré môžete urobiť budú závisieť od vašich úkonov. Neexistuje univerzálne riešenie. Pre vás ako MSP bude možno lepšie spoliehať sa na overené zdroje pri vylepšovaní zásobovania. Napríklad ak budete kupovať produkty s ekologickým označením overeným tretími stranami, zabezpečí to, že budete používať najekologickejšie produkty vyhovujúce vašim potrebám. Napríklad označenie EU Ecolabel pokrýva viac ako 30 skupín produktov vrátane čistiacich prostriedkov, podlahových krytín, mazív, papierových produktov atď. Preto by ste pri začatí procesu obstarávania na zabezpečenie zásob mohli uvádzať aj ekologické kritéria. Predstavme si, že ste teraz MSP, ktorý efektívne využíva zdroje, navrhuje produkty šetrné k životnému prostrediu a ľahko recyklovateľné. To všetko ako sme povedali je pod vašou kontrolou. Stále avšak existuje mnoho oblastí, v ktorých budete potrebovať malú pomoc od svojich obchodných partnerov, aby ste mohli prinášať zmeny. Samozrejme nemôžete iba vy sami priniesť zmenu do obehového hospodárstva. Obehové hospodárstvo je o otvorení sa novým obchodným príležitostiam a existuje mnoho spôsobov ako sa stať súčasťou väčšieho a čistejšieho priemyselného ekosystému. Možno budete chcieť premeniť svojich susedov na obchodných partnerov. Toto je priemyselná ekológia. Možno zmeníte produkty, ktoré predávate na zdroje, ktoré môžete obnovovať. To je reverzná logistika. Možno zmeníte svoj obchodný model z predaja na prenájom. Toto je funkčné hospodárstvo. Cieľom priemyselnej ekológie alebo priemyselnej symbiózy je šetriť energiu a zdroje premenou odpadu jednej spoločnosti na zdroje druhej spoločnosti. Výstup sa stáva vstupom v inej časti ekosystému. Najznámejší ekologický priemyselný park na svete sa nachádza v Kalundborgu v Dánsku. V súčasnosti zahŕňa 9 súkromných a verejných podnikov, ktoré sú prepojené s ďalšími 30-timi výmenami materiálov. Napríklad popolček z elektrárne sa vyváža do miestnej cementárskej spoločnosti, ktorá ho premení na sadrokartónové dosky. V Kalundborgu boli vyvinuté aj schémy opätovného použitia vody spoločne s mnohými ďalšími riešeniami spolupráce. Ekologický priemyselný park v Kalundborg priniesol mnoho ekologických výhod a ekonomické úspory súvisiace so životným prostredím. Napríklad každý rok sa tu zabráni vypusteniu 240 tis. ton CO2 emisií, čo zodpovedá emisiám vyše 32 tis. Európanov. Tento úspech nie je výhradne určený iba pre Dánsko ale mohol by sa zopakovať aj vo vašom okolí. Pozrite si ďalšie príklady priemyselných parkov v Európe na webovej stránke ecap na adrese uvedenej na obrazovke. Tiež sa zaviedli niektoré iniciatívy špecifické pre jednotlivé krajiny, ktoré spájajú podniky a formujú príležitosti. Ak sa chcete dozvedieť viac o národnom programe priemyselnej symbióze vo Veľkej Británii sledujte túto adresu alebo túto ďalšiu adresu, ktorá poskytuje usmernenie francúzskeho ministerstva pre trvalo udržateľný rozvoj. Ďalšie zaujímavé informácie a príklady nájdete na adrese klastrového portálu Európskej únie. Podobne ako podnikanie nekončí za dverami vašej firny vaše podnikanie sa tiež nekončí po predaji vášho produktu. Možno by ste radšej nemysleli na budúcnosť svojich produktov. Môžete si myslieť, že to nie je vaša starosť, ale v skutočnosti by ste mohli prísť o ziskovú príležitosť. Pretože zdroje a produkty, ktoré predávate dnes možno získať späť a recyklovať do zdrojov pre produkty, ktoré budete predávať zajtra. Jednou z možností je vytvorenie systému reverznej logistiky na vlastnú päsť, kde prevezmete späť produkty, ktoré predávate svojím zákazníkom. Toto môže byť celkom jednoduché, ak využívate obchodovanie medzi firmami. Ak napríklad budete dodávať do firemných kancelárii i domácu jablkovú šťavu, mohli by ste si prázdne fľaše vziať späť namiesto toho aby ich vaši zákazníci vyhodili. Tento proces by ste mohli formalizovať prostredníctvom zmluvy alebo systémov ako sú zálohy hneď ako dostanete prázdne fľaše späť. Stačí ich umyť a znovu začleniť do dodávateľského reťazca. Toto je jednoduchý prípad, ale ak je váš produkt zložitejší alebo ak je vaša firma príliš malá na to aby ste sami vytvorili reverzný logistický kruh môžete spojiť svoje zdroje a vytvoriť spoločnú organizáciu, ktorá môže zhromažďovať a recyklovať vo vašom mene. Nasledujúci príklad z Francúzska je veľmi dobrý. Šesť hlavných výrobcov mobilných domov spojilo svoje sily s cieľom zhromaždiť, demontovať, recyklovať staré domy. Tento reverzný logistický systém je financovaný z environmentálneho príspevku 100 eurami za každý nový predaný mobilný dom. Či už teraz sami uplatňujete reverznú logistiku, alebo či spolupracujete s podobnými výrobcami pre určité toky odpadu, nemáte na výber.

V skutočnosti v Európe platí zásada známa ako rozšírená zodpovednosť výrobcu alebo EPR - Extended producer responsibility, podľa ktorej ste zodpovedný za produkty, ktoré umiestnite na trh na konci ich životnosti. Ide o prípad rastúceho počtu produktov vrátane obalov, batérií, elektrických a elektronických zariadení a podobne. Podľa týchto požiadaviek musíte vziať späť produkty, ktoré predávate sami alebo sa musíte spojiť s organizáciou, ktorá sa stará o zhromažďovanie a recykláciu odpadu. V neposlednom rade, či už je to povinné alebo dobrovoľné, či už pracujete sami alebo s ostatnými, reverzná logistika zaisťuje, že obnovené zdroje napĺňajú okruhy, ktoré uľahčujú lepšie zásobovanie. Ako ste videli v prvej časti videa, ak začnete do svojej činnosti zahŕňať reverznú logistiku vaše staré produkty sa nestanú iba odpadom, stanú sa surovinami použiteľnými pre nový produkt. Teraz ste v centre obehového hospodárstva. Avšak aj napriek tomu, že ste boli doteraz revolučne ekologickým možno stále iba predávate svoj produkt. Pomocou funkčného hospodárstva môžete ísť ešte o krok dopredu. Nepredávajte váš produkt ale ho prenajímajte vašim zákazníkom. Ako príklad si vezmite istú nemeckú spoločnosť, ktorá poskytuje chlórované rozpúšťadlá používané na veľmi presné čistenie kovových povrchov. Keďže predaj tohto priemyselného produktu začal klesať v polovici 80 -tych rokov spoločnosť dostala nápad aby namiesto predaja prenajímala zákazníkom nádoby s rozpúšťadlom. Toto viedlo ku krátkodobému prenajímaniu nádob zákazníkom na čistenie svojich kovových častí bez obáv z likvidácie odpadu. Prechod na podnikateľský model orientovaný na služby priniesol spoločnosti veľký úspech pretože dosiahla rast výnosov a zníženie množstva používaného rozpúšťadla. Ak budete predávať vaše produkty a potom ich vezmete späť ako odpad, tak ako sme to uviedli predtým v rámci reverznej logistiky, budete za ne niesť zodpovednosť aj po ich predaji spotrebiteľom. Ak budete prenajímať vaše produkty posuniete sa o krok dopredu tak že si ich ponecháte ako svoj majetok čím sa radikálne zmení aj spôsob akým vaše produkty budete navrhovať. Ak budete naďalej vlastniť vaše produkty aj počas funkčných fáz a po skončení životnosti budete chcieť aby vydržali čo najdlhšie a navrhnete ich tak aby mali čo najdlhšiu životnosť. Okrem toho v niektorých prípadoch môžu dlhodobý prenájom a predplatné poskytovať stabilný tok príjmov vďaka čomu bude vaše mesačné účtovníctvo stabilnejšie a bude sa dať ľahšie spravovať.

Cieľom obehového hospodárstva je minimalizovať čisté využívanie zdrojov a s nimi súvisiace negatívne vplyvy na životné prostredie. MSP zohrávajú pri dosahovaní obehového hospodárstva kľúčovú úlohu a vidíte, že pred nami je ešte veľa práce. Našťastie keďže sa koncepcia obehového hospodárstva v politických programoch rýchlo rozvíja v Európe nebudete sami. Len sa pozrite čo všetko pre vás Európska únia už robí. V júli 2014 Európska komisia vydala všeobecný plán zameraný na MSP v ekologickom hospodárstve. Všeobecným cieľom ekologického akčného plánu je umožniť MSP meniť environmentálne výzvy na obchodné príležitosti. Prináša zoznam opatrení Európskej únie na podporu MSP v ekologickom hospodárstve od ekologického podnikania až po prístup na trhy pre ekologické MSP. Celkovo poskytuje priaznivé prostredie pre ekologické podnikanie v celej Európskej únii. Viac informácií o ekologickom akčnom pláne pre MSP nájdete na webovej stránke Európskej komisii na adrese uvedenej ne obrazovke. Tiež môžete získať viac informácií o tom ako Európska komisia rieši obehové hospodárstvo a to na tejto adrese. Obehové hospodárstvo prichádza s vlastnými finančnými stimulmi ako ste videli v celom videu. Existuje veľa príkladov environmentálnych a ekonomických úspor vyplývajúcich z analýzy tokov materiálov, ekologického navrhovania, priemyselnej ekológie, reverznej logistiky a funkčnej ekonomiky. Návratnosť väčšiny iniciatív je rýchla. Existujú európske programy financovania avšak nemali by byť prvým dôvodom prečo by ste sa mali zapojiť do obehového hospodárstva. Rýchly prehľad možností financovania v rámci EÚ nájdete na webovej stránke ECAP na uvedenej adrese na obrazovke. Existuje tiež nedávne video na európskom spravodajskom portály Business planet, ktoré je venované nástrojom finančnej podpory Európskej únie pre MSP, ktorí môžete sledovať na tejto adrese. Okrem priameho financovania existuje aj veľa podporných programov, ktoré vám môžu pomôcť dosiahnuť vyššiu environmentálnu výkonnosť. Niektorí z nich sú sponzorované sieťou na podporovanie podnikania Enterprise Europe Network, čo je všeobecná podpora pre MSP, ktorá ponúka poradenstvo pri internacionalizácii podnikania a pomoc pri podávaní žiadostí o získanie finančných príležitostí. Má takmer 600 členských organizácií v celej Európskej únii i mimo nej, vrátane technologických centier, obchodných a priemyselných komôr, univerzít a rozvojových agentúr, o ktorých získate viac informácií na webovej stránke EEN na tejto adrese. Na rozdiel od dnešného lineárneho modelu hospodárstva vyrábať, použiť, zlikvidovať predstavuje obehové hospodárstvo veľkú príležitosť na prechod na obchodný model, ktorý bude v ďalších rokoch ešte robustnejší a odolnejší. Existuje mnoho iniciatív, s ktorými môžete prísť aj vy sami. Existujú aj ďalšie iniciatívy, v ktorých môžete spolupracovať s inými podnikmi a nakoniec je tu aj mnoho iniciatív, v ktorých vás Európska únia podporí. Všetko čo musíte urobiť vy je začať.