Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Obehové hospodárstvo

Textový prepis videa

Život je jeden cyklus. Všetko sa vráti tam, odkiaľ to pochádza: do zeme. A odtiaľ to potom znova narastie a takto sa vytvára dokonalý cyklus. Ale my sme tento cyklus narušili. Naše hospodárstvo rastie neudržateľným spôsobom na úkor prírody. Vytvorili sme lineárny ekonomický model – vyrábame, používame, likvidujeme. Každý rok vyťažíme obrovské množstvá z prírodných zdrojov. A premeníme ich na materiály, ktoré použijeme a spotrebujeme. A potom ich jednoducho vyhodíme. Ale čo by sa stalo, keby sme navrhovali produkty, ktoré môžeme opätovne použiť, obnoviť a opraviť a keby sme nové zdroje využívali iba vtedy, keď ich naozaj potrebujeme? Používali by sme menej nových materiálov a energie a chránili by sme naše prírodné bohatstvo. Inšpirujme sa prírodou, jej cyklickým prístupom a podporme európske hospodárstvo. Prispievajme k inováciám a rastu pracovných miest, ako aj k znižovaniu znečistenia a pomáhajme životnému prostrediu zachovaním našich vzácnych prírodných zdrojov. Spoločné využívanie áut, recyklovanie materiálov, opravovanie a opätovné používanie, využívanie ekologickej energie, existuje už mnoho vecí, ktoré robíme tak, aby boli súčasťou cyklu. Cyklické hospodárstvo je možné a prináša nové príležitosti. A nie je to osožné iba pre prírodu a hospodárstvo ale zvyšuje to aj kvalitu nášho života a zlepšuje naše zdravie. Cyklické hospodárstvo je dobrým spôsobom na to, ako môžeme dobre žiť v rámci limitov našej planéty.