Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Obehové hospodárstvo: Nové prístupy

Textový prepis videa

Európa má problém s odpadom a jeho čoraz väčším množstvom. Nedostatočná recyklácia a priveľa skládok odpadu sú neudržateľné riešenie. No Európsky parlament podporuje opatrenia na zmenu. V centre balíka opatrení k téme obehového hospodárstva Európskej únie sú nové plány, podľa ktorých odpad neskončí v nádobe na odpadky, a skládky sa stanú minulosťou. Cieľom tohto postupu nie je len väčšia miera opakovaného používania a recyklácie, ale aj predchádzanie tvorbe odpadu lepšími spôsobmi balenia, kvalitnejším životným štýlom a firemnými rozhodnutiami. Nie je to postup zameraný výhradne na odpad, je to všeobecnejší postup zameraný na rozvoj. Hlavnými opatreniami balíka sú preventívne opatrenia proti tvorbe odpadu. V súčasnosti sa recykluje alebo kompostujeme necelá polovica všetkého komunálneho odpadu. EÚ chce, aby do roku 2035 toto číslo stúplo ma 65 %, a zároveň chce obmedziť množstvo odpadu, ktoré skončí na skládkach, na 10 %. EÚ verí, že pri ďalších cieľoch, ktoré sa zameriavajú na výrobu lepších materiálov a ekologické stimuly pre firmy, prispejú uvedené opatrenia aj k tvorbe ekologickejších pracovných miest. Balík obsahuje ďalšie zaujímavé opatrenia, no treba zdôrazniť, že ide o postup, ktorý má zvýšiť konkurencieschopnosť Európy. Zavedenie opatrení zostáva na členských štátoch EÚ, čo je veľká výzva najmä pre tie, ktoré sa naďalej príliš spoliehajú na skládky. No s prechodom Európy na obehové hospodárstvo sa cesta k prosperite čoskoro stane udržateľnou.