Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Oprav, znovu použi a zrecykluj

Textový prepis videa

Každý občan Európy spotrebuje priemerne 14 ton prvotných surovín ročne. Každý rok zároveň vyprodukuje 5 ton odpadu. Tento odpad, dané výrobky a materiály by sa dali znovu použiť, opraviť alebo zrecyklovať. Predstavili sne vám princíp obehového hospodárstva, ako ho propaguje EP. Cieľom je odklon od lineárneho modelu, ktorý nám dominoval od priemyselnej revolúcie. Nastal čas prekročiť rastový model „ťažby-výroby-využívania-vyhodenia.“ Na jeho miesto by malo nastúpiť obehové hospodárstvo, kde sa životný cyklus výrobkov predlžuje, aby sa znížila spotreba primárnych surovín a zredukovalo sa množstvo odpadu. Prvotné suroviny, dizajn, výroba ale opätovná výroba, distribúcia, spotreba, využívanie, opätovné využívanie alebo oprava, zber – zvyšný odpad z cyklu vypadá – a recyklácia toho, čo možno recyklovať, aby sa tieto primárne suroviny vrátili späť na začiatok nekonečného cyklu.