Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Princípy obehového hospodárstva

Textový prepis videa

Život je kruh. Všetko, čo vyrastie, sa vracia tam, kde to začalo: do zeme. Odtiaľ rastie znovu a vytvára tak dokonalý cyklus. Ale my sme ten cyklus prelomili, naše hospodárstvo rastie neustále na úkor prírody. Vytvorili sme lineárny hospodársky model: VYROBIŤ – VYUŽIŤ – VYHODIŤ. Každý rok vyťažíme milióny ton prírodných zdrojov, premeníme ich na materiály, ktoré po použití jednoducho vymeníme. Ale čo ak navrhneme produkty, ktoré môžeme opätovne použiť a opraviť a nove zdroje ťažiť, len keď ich naozaj potrebujeme? Mohli by sme tak použiť menej nových materiálov a energie a chrániť tak naše prírodné bohatstvo. Obehový prístup, inšpirovaný prírodou, môže podporiť európske hospodárstvo, prispieť k inováciám a rastu pracovných miest, ako aj znížiť znečistenie a pomôcť životnému prostrediu zachovaním prírodných zdrojov. Prispieť môžeme aj my – zdieľaním áut, recykláciou materiálov, opravou a opätovným použitím či využívaním zelenej energie. Už dnes sa veľakrát správame obehovo. Obehové hospodárstvo je aplikovateľné v praxi a prináša nové príležitosti. Nejde len o ochranu prírody a podporu hospodárstva, ale tiež o skvalitnenie nášho života a zlepšenie nášho zdravia. Obehové hospodárstvo je správna cesta k dosiahnutiu dobrého života v rámci možností našej planéty.