Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Novinky

Cirkulárna ekonomika sa dostáva bližšie...

Aby sa cirkulárna ekonomika stala bežnou praxou v každom podniku, musíme podnikateľom ukázať cestu a previesť ich prvými krokmi k ... Čítať viac 30.03.2021

Európska cena za podporu podnikania 2021

Európska cena za podporu podnikania (EEPA) sa podieľa na vyhľadávaní a oceňovaní úspešných projektov zameraných na podporu podnikania. Zvyšuje povedomie spoločnosti ... Čítať viac 29.03.2021

Výhovorky už nEMAS!

Zavedenie systému EMAS je prístupné subjektom sektoru národného hospodárstva, organizáciám verejného a súkromného sektora, ktorých cieľom je úspešne viesť spoločnosť ... Čítať viac 26.03.2021

Platforma pre obehové hospodárstvo má už 50 členov

Vznikom platformy apeluje súkromný, verejný a mimovládny sektor na nutnosť konať v prospech životného prostredia a reagovať na klimatické zmeny. Platforma ... Čítať viac 19.03.2021

cestovná mapa pre obehové hospodárstvo

Príprava cestovnej mapy pre obehové hospodárstvo je v plnom prúde. Projektový tím po zozbieraní a analýze všetkých stanovísk členov pracovných skupín rozhodne o prioritách ... Čítať viac 16.03.2021

príležitosť na prezentáciu zelených riešení

Zelené hospodárstvo je jedným z hlavných pilierov Európskej zelenej dohody (Green Deal). Prináša príležitosti pre podnikanie a nové celospoločenské impulzy ... Čítať viac 15.03.2021

EÚ ECO-TANDEM akadémia

Ako uchopiť princípy obehového hospodárstva v oblasti cestovného ruchu? Ako získať viac informácií o certifikačných štandardoch, zdokonaliť svoje schopnosti v ... Čítať viac 02.03.2021

Platforma pre udržateľné financie pre taxonómiu

Európskej komisie pripravila webináre týkajúce sa kľúčových konceptov taxonómie, smerovania a prístupov pri jej tvorbe. Jedná sa o päť samostnatných ... Čítať viac 18.02.2021