Kreativita ako hnací motor inovácií

Kreativita sa stáva hnacím motorom inovácií a zasahuje aj do priemyselných oblastí. Dizajnéri, architekti, marketéri, vývojári a ďalší zástupcovia kreatívneho ... Čítať viac 22.06.2020

Výrobné podniky pozrite sa na svoje výzvy očami kreatívcov

Súčasná situácia núti spoločnosti k inováciám a úsporám. Otvorený a kreatívny prístup môže byť spôsob ako dosiahnuť oboje. Zapojte sa ... Čítať viac 18.06.2020

Konzultácie k zelenej obnove

Európska komisia otvorila verejnú konzultáciu v rámci iniciatívy vlna renovácie, ktorá by mala zahŕňať konkrétne opatrenia na podporu renovácie budov v ... Čítať viac 17.06.2020

Eurokomisia prepisuje pravidlá poľnohospodárstva

Obavy farmárov zo zmien, ktoré prináša Stratégia EÚ pre biodiverzitu a potravinová stratégia Z farmy na stôl sú pochopiteľné, no ... Čítať viac 03.06.2020

European Green Deal call

Možnosť prispieť svojím názorom ku konečnej podobe pripravovanej výzvy o Green Deal prostredníctvom zapojenia do prieskumu zverejneného na stránke EK:  https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call_en  ... Čítať viac 29.05.2020

Dotazník EMAS

Inštitút manažmentu Sant’Anna škola pokročilého vzdelávania vykonáva prieskum zameraný na identifikáciu priestoru na zlepšenie s cieľom zvýšiť povedomie o schéme ... Čítať viac 28.05.2020

poplatky za odpad

TASR: Väčšina Slovákov zaznamenala tento rok zvýšenie poplatkov za komunálny odpad. Z okresných miest, ktoré skládkujú, najviac za odpad platia ... Čítať viac 28.05.2020

zelené riešenia mimovládnych organizácií

Zelené hospodárstvo – informačná platforma, ktorá je prevádzkovaná Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky a spravovaná Slovenskou agentúrou životného prostredia rozšírila svoju ... Čítať viac 25.05.2020