Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Novinky

INOVATÍVNY ČIN ROKA 2017

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo 16. januára 2018 jedenásty ročník súťaže o Cenu ministra hospodárstva SR Inovatívny čin roka 2017. ... Čítať viac 23.03.2018

Podiel obnoviteľných zdrojov...

Slovensko zaznamenalo medzi rokmi 2015 a 2016 najväčší pokles v podiele obnoviteľných zdrojov v celej Európskej únii. V štatistike za rok ... Čítať viac 23.03.2018

Viac obnoviteľných zdrojov, menej biopalív...

Európsky parlament chce, aby v roku 2030 pochádzalo 35 % energie z obnoviteľných zdrojov. Do roku 2050 má byť európska ekonomika uhlíkovo ... Čítať viac 23.03.2018

Žiadna environmentálna stratégia...

Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja z roku 2001 obsahovala dve bezprecedentné požiadavky. Ani jedna sa nerealizuje, píše MIKULÁŠ HUBA. Prof. RNDr. ... Čítať viac 23.03.2018

Menej plastov = zdravšia planéta

Európska komisia prijala vôbec prvú celoeurópsku stratégiu pre plasty, ktorá významne prispeje k dosiahnutiu cieľov udržateľného rozvoja do roku 2030 ... Čítať viac 23.03.2018

Modernejšia poľnohospodárska politka

Zmodernizovaná Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) prinesie vďaka jednoduchším pravidlám a flexibilnejšiemu prístupu lepšiu podporu poľnohospodárom a ďalší rozvoj poľnohospodárstva ... Čítať viac 23.03.2018

Inovujeme

Projekt www.inovujme.sk má za cieľ zvyšovať povedomie o význame inovácií medzi slovenskými podnikateľmi, ale aj na stredných a vysokých školách vo ... Čítať viac 23.03.2018

Upozornenie - zrušenie autorizácie OZV

Ministerstvo životného prostredia SR vydalo v súlade s ustanovením § 105 ods. 2 písm. i) zákona o odpadoch Rozhodnutia o zrušení autorizácií ... Čítať viac 26.03.2018