Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Zelená Merkúr

Banskobystrická regionálna komora SOPK vyhlasuje v spolupráci s partnermi Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP) a Banskobystrickým samosprávnym krajom (BBSK) 2. ... Čítať viac 16.12.2019

Slovensko musí obmedziť dotovanie oceliarstva a fosílnych palív

Slovensko by sa malo vydať cestou veternej energie. O konci ťažby uhlia musí rozhodovať celá verejnosť ... Čítať viac 26.03.2018

Zníženie energetickej náročnosti podnikov

SEIA: Prezentácia zo seminára k výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti v podnikoch   ... Čítať viac 26.03.2018

OP Výskum a inovácie

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti mikro-, malých a ... Čítať viac 26.03.2018

Obehové hospodárstvo v autopriemysle

Slovenská firma recykluje textil z vyradených automobilov. V rozširovaní a modernizácii výroby jej pomohli eurofondy. Jeden automobil obsahuje veľa textilu. ... Čítať viac 26.03.2018

Operačný program Kvalita životného prostredia

31. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku   ... Čítať viac 26.03.2018

Prechod k zelenému hospodárstvu

Slovensko chce byť v strednej Európe lídrom v prechode na zelené hospodárstvo a nevyhnutná  je aj spolupráca s podnikateľskou sférou.   ... Čítať viac 26.03.2018

ZVÍŤAZILI V CELOEURÓPSKEJ SÚŤAŽI

Projekt vykurovania v Trebišove s využitím obnoviteľných zdrojov sa stal víťazom tohtoročnej celoeurópskej súťaže energetických projektov. ... Čítať viac 26.03.2018