D. Rášová: OBEHOVÉ SLOVENSKO

Odpad má rada, no napriek tomu proti nemu bojuje. Denisa Rášová sa už niekoľko rokov venuje jeho strategickému zhodnocovaniu a ... Čítať viac 06.04.2020

Podpora kúpy elektromobilov pozastavená

Ministerstvo hospodárstva SR dočasne pozastavilo dotačný projekt na podporu kúpy elektromobilov. Dôvodom je súčasná situácia spôsobená koronakrízou. Doteraz podpísané zmluvy ... Čítať viac 02.04.2020

Program odpadového hospodárstva SR 2021 - 2025

Strategický dokument Program odpadového hospodárstva SR 2021 - 2025 sa posúva do ďalšieho štádia v strategickom posudzovaní vplyvov na životné prostredie.  Počas nasledujúcich 10 dní je ... Čítať viac 01.04.2020

MŽP SR: Zberné dvory sa opäť otvoria

Úrad verejného zdravotníctva na základe záverov z Ústredného krízového štábu SR povolil od pondelka 30. marca 2020 prevádzku zberných dvorov na Slovensku. Stalo sa ... Čítať viac 30.03.2020

D. n. Váhom: malý elektroodpad a batérie

Od polovice marca nájdete v meste deväť červeno-bielych špeciálnych zberných nádob na malý elektroodpad, batérie a akumulátory. Dubnica nad Váhom ... Čítať viac 26.03.2020

Nakladanie s odpadom v kontexte šírenia koronavírusu

Nový minister životného prostredia Ján Budaj apeluje na zodpovedné správanie sa aj v oblasti nakladania s komunálnym odpadom. Envirorezort je v úzkom kontakte s hlavným ... Čítať viac 25.03.2020

Zelená domácnostiam II

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) odložila vyhlásenie ďalších kôl na vydávanie poukážok z projektu Zelená domácnostiam II a o dva ... Čítať viac 19.03.2020

Čo s použitými rúškami či respirátormi

Použité rúška či respirátory treba dať do plastovej tašky, vreca a pevne uzavrieť. Vrece či tašku treba vyhodiť do nevytriedeného komunálneho odpadu (čierny kontajner), ... Čítať viac 19.03.2020