Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Zelené hospodárstvo

O webovom sídle

Informačná platforma Zelené hospodárstvo (IP ZH) informuje o novinkách v oblasti zeleného hospodárstva a poskytuje priestor na bezplatnú prezentáciu environmentálne vhodných riešení, na vzájomné zdieľanie skúseností a propagáciu subjektov, ktoré tieto riešenia ponúkajú, ako aj realizujú. IP ZH má ambíciu vplývať aj na zmenu spotrebiteľského správania obyvateľov, nakoľko ponúka aj riešenia uplatniteľné v bežnom živote a ich realizácia priaznivo ovplyvňuje ekologickú a klimatickú stopu jednotlivca.

IP ZH je digitálna platforma, ktorá slúži ako nástroj na podporu plnenia strategických dokumentov SR, hlavne dokumentu Zelenšie Slovensko – Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 a Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030 – dlhodobá stratégia udržateľného rozvoja Slovenskej republiky – Slovensko 2030, ktoré zároveň reflektujú príslušné relevantné dokumenty prijaté na medzinárodnej i európskej úrovni.

Webové sídlo vzniklo v roku 2018 a jeho prevádzku a správu obsahu zabezpečuje Slovenská agentúra životného prostredia.