Adresa

K dolnej stanici 7282/20A
0911 01 Trenčín

https://www.tsk.sk/

Kontaktná osoba

Ing. Martin Macíček
tel: +421-32/6555707
email: martin.macicek@tsk.sk

Trenčiansky samosprávny kraj

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) si je vedomý problémov v životnom prostredí a aj napriek malým kompetenciám v tejto oblasti pristúpil od roku 2015 k realizácii projektu Zelená župa. Jeho cieľom je dosiahnuť zníženie negatívnych vplyvov na životné prostredie z vlastnej prevádzky a z prevádzky zariadení v pôsobnosti kraja. Taktiež je jeho cieľom zvýšiť environmentálne povedomie občanov TSK.

Miesto na mape TSK: výrazne členitá prevažne hornatá severozápadná časť Slovenska. Rozprestiera sa v údolí dvoch riek - stredného toku Váhu a horného toku Nitry. Dôležitá priemyselná oblasť krajiny.
Susedné samosprávne kraje: na západe susedí so Zlínskym krajom (Česká republika), na severovýchode so Žilinským, na východe s Banskobystrickým samosprávnym krajom a na juhu s Trnavským a Nitrianskym samosprávnym krajom
Rozloha: 4 502 km2
Počet obyvateľov: 587 805 (číslo k 8/2017)
Hustota obyvateľstva: 133,2 obyvateľa na km2
Počet miest: 18
Počet obcí: 258
Počet miest a obcí: 276
Sídlo kraja: Trenčín


Riešenia