Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Adresa

Medený Hámor 4949/14
974 01 Banská Bystrica

http://www.pemaxplus.sk/

Kontaktná osoba

Ing. Michal Hrnčár
tel: 0902 959 307
email: hrncar.michal@pemaxplus.sk

PEMAX PLUS, s.r.o.

PEMAX PLUS, spol. s r. o., ponúka komplexné služby prevažne v oblasti búracích a demolačných prác, zemných a stavebných prác a tiež v oblasti recyklácie stavebného odpadu. V roku 2007 otvorila spoločnosť prvé recyklačné stredisko stavebného odpadu v Banskej Bystrici a investovala finančné prostriedky do nákupu stavebných mechanizmov a technologickej linky na zhodnocovanie stavebných odpadov. Spoločnosť spracováva stavebné odpady technológiou drvenia a triedenia pomocou semimobilnej recyklačnej linky RESTA na mieste vzniku stavebného odpadu, resp. v priestoroch recyklačného strediska v areáli lomu Kostiviarska. Spoločnosť PEMAX PLUS, spol. s r. o., má zavedené systémy kvality podľa ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 9001 a 14001 vrátane OHSAS 18001:2007.


Riešenia