Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Adresa

Krajné č. 874
916 16

http://www.stered.sk/

Kontaktná osoba


tel: +421 32 74 80 400
email: info@stered.sk

PR Krajné, s. r. o.

Stered PR Krajné, s. r. o., si kladie za cieľ byť partnerom projektantov v ponuke nových, inovatívnych a pokrokových prvkov, prinášať zhotoviteľovi vyššiu efektívnosť v stavebnom procese, investorovi ponúknuť novú kvalitu stavby s dôrazom na kvalitu životného prostredia a optimalizáciu priamych investičných a budúcich prevádzkových nákladov (LCC).


Riešenia