Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Adresa

Hlavná 73
080 01 Prešov

https://www.presov.sk/

Kontaktná osoba


tel: 051/3100 154
email: mesto.radnica@presov.sk

Mesto Prešov

Mesto Prešov je významným hospodárskym a správnym centrom východného Slovenska s počtom obyvateľov 90 349 (údaj zo Slovenského štatistického úradu SR, platný k 31. 12. 2014), je tretím najväčším mestom Slovenska. Sídlia v ňom viaceré krajské orgány a zároveň je správnym centrom Prešovského samosprávneho kraja, ktorý je najväčší na Slovensku. Historické jadro mesta je národnou kultúrnou pamiatkou. Mesto leží v Košickej kotline a obklopujú ho Slánske vrchy a Šarišská vrchovina. Prešovom pretekajú rieky Torysa a Sekčov. Mesto Prešov je signatárom Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike a jeho primátorka Andrea Turčanová zároveň ambasádorkou Dohovoru v Európskom výbore regiónov. Aj preto v Prešove podporujú technológie či služby, ktoré prispejú k zníženiu množstva škodlivých emisií – či už modernizáciou mestskej hromadnej dopravy (preferencia vozidiel MHD na križovatkách, elektrifikácia tratí, nákup nových vozidiel, kde sa okrem trolejbusov ráta aj s elektrobusmi), podporou cyklodopravy (aktuálne sa v Prešove buduje 6 rôznych úsekov cyklociest s celkovou dĺžkou cca 14 km), ale tiež participáciou na projekte zavedenia zdieľaných bicyklov.


Riešenia