Adresa

Obchodná 1
064 01 Stará Ľubovňa

https://www.staralubovna.sk/

Kontaktná osoba

Miroslav Pristáš
tel: 0949 448 940
email: miroslav.pristas@staralubovna.sk

Mesto Stará Ľubovňa

Základnou úlohou pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj územia a potreby jej obyvateľov.


Riešenia