Adresa

Priemyselná 12
965 63 Žiar nad Hronom

http://www.tubapack.eu/sk/

Kontaktná osoba


tel: +421 45 601 53 11
email: tubapack@tubapack.sk

Tubapack, a. s.

Tradícia výroby túb v spoločnosti TUBAPACK, a. s., siaha až do roku 1973. V súčasnosti sa spoločnosť TUBAPACK, a. s., radí medzi najväčších výrobcov túb v regióne strednej Európy a poskytuje služby zákazníkom kozmetického, chemického, potravinárskeho a farmaceutického priemyslu. Vďaka moderným technológiám, inováciám, metódam kontroly kvality a technickému know-how ponúka už mnoho rokov produkty a služby v najlepšej kvalite.

Spoločnosť dbá na kvalitu, environment a bezpečnosť, čo ju vedie k neustálemu zlepšovaniu výrobného procesu, má úspešnú recertifikáciu v piatich manažérskych systémoch: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, ISO 27001, potvrdením zhody výrobkov VÚSAPL a tiež certifikátom správnej výrobnej praxe – GMP.

TUBAPACK, a. s., sa v spolupráci so Strednou odbornou školou v Žiari nad Hronom spolupodieľa na systéme duálneho vzdelávania, ktoré predstavuje odborné vzdelávanie a prípravu žiakov stredných škôl na výkon budúceho povolania. V rámci systému zodpovedného podnikania sa rozhodli v roku 2017 založiť Nadáciu TUBAPACK, ktorej zámerom je podporovať oblasti spoločenského života, ktorým chýbajú finančné zdroje na dosiahnutie kvalitnej a stabilnej úrovne.


Riešenia