Adresa

Zlatovská 2416/33H
911 05 Trenčín

https://www.redox-enex.sk/

Kontaktná osoba


tel: 032/6401193
email: office@redox-enex.sk

REDOX – ENEX, s. r. o.

Spoločnosť REDOX – ENEX, s. r. o., je najväčším dodávateľom systémov polopodzemných kontajnerov na zber odpadov na slovenskom trhu. Problematike zberu komunálnych odpadov pomocou polopodzemných kontajnerov sa venuje už od roku 2012 a za tento čas nainštalovala viac ako 1 000 polopodzemných kontajnerov. Spoločnosť poskytuje mestám a obciam tzv. služby na kľúč: návrh lokalít s ohľadom na donáškovú vzdialenosť, prítomnosť inžinierskych sietí, dostupnosť zvozovej techniky ap.; vypracovanie projektovej dokumentácie na ohlásenie drobnej stavby alebo na stavebné povolenie; zabezpečenie komplexnej inžinierskej činnosti pri povolení predmetnej stavby, inštaláciu kontajnerov a záručný aj pozáručný servis na kontajnery do 48 hodín.


Riešenia