Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Adresa

Gen. M. R. Štefánika 1172/45
060 01 Kežmarok

http://ekocharita.sk/

Kontaktná osoba


tel:
email: info@ekocharita.sk

EKOCHARITA Slovensko Slovensku, o. z.

EKOCHARITA Slovensko Slovensku vo svojom názve vystihuje, čo je jeho zmyslom. Vyzbierané oblečenie na Slovensku v prvom rade využívajú pre rozvoj krajiny svojho pôvodu, teda Slovenska. Zhodnotením tejto druhotnej suroviny podporujú neziskové charitatívne organizácie jednak zozbieraným oblečením, ale aj finančne. Ekocharita bola založená na prelome rokov 2016/2017, pôvodne bolo ich cieľom mať 200 kontajnerov na zber oblečenia a textilu aktuálne ich je až 1 200 po celom Slovensku.


Riešenia