Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Adresa

Löfflerova 1
040 01

https://www.hoteldalia.sk/#

Kontaktná osoba


tel: +421 (0) 55 799 43 21
email: HOTELDALIA@HOTELDALIA.SK

DAIRA, s. r. o.

Spoločnosť DARIA, s. r. o., je prevádzkovateľom certifikovaným Eco friendly Hotela Dália v Košiciach, ktorý je od roku 2001 najdlhšie pôsobiacim zeleným mestským hotelom na Slovensku. Je jedným z prvých eko hotelov u nás, ktorý svojimi hotelovými inováciami a službami prispieva k ochrane životného prostredia. V roku 2011 ako prvému hotelu na východnom Slovensku mu bola udelená enviromentálna značka EU Ecolabel. Za svoj zodpovedný prístup k životnému prostrediu, uplatňovaným prostredníctvom zelených aktivít v rámci prevádzky hotela a reštaurácie, ako aj komunikácie s klientmi a verejnosťou, v roku 2013 získal Mimoriadne ocenenie Národnej podnikateľskej ceny za životné prostredie v SR a v roku 2017 Certifikát výnimočnosti priamo od svojich hotelových hostí prostredníctvom cestovateľského portálu TripAdvisor. Minimalizuje produkciu odpadu a inštalovaťním inovatívnych technológií šetria energiu a vodné zdroje. Zapája sa do ekologických aktivít a lokálnych aj medzinárodných ekoprojektov. Podpodporuje čistú mobilitu a udržateľný turizmus.


Riešenia