Adresa

Hospodárska 45
91701 Trnava

https://sauvedom.sk/

Kontaktná osoba

Simona Hlaváčová
tel: 090484912
email: trnava@sauvedom.sk

Občianske združenie SaUvedom

Občianske združenie v priestore Baterkáreň v Trnave úspešne propaguje a dostáva medzi ľudí princípy obehového hospodárstva a svojimi podujatiami a projektmi funkčne a efektívne vracia do obehu množstvo nechcených tovarov či oblečenia. Zároveň v tejto otázke vzdeláva, dáva obyvateľom nástroje na to, aby si princípy udržateľnosti osvojili, a v neposlednom rade šíri povedomie o cirkulárnej ekonomike.


Riešenia