Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Adresa

Pluhová 2
83103 Bratislava

https://www.nealkonapoje.sk/

Kontaktná osoba

Lucia Morvai
tel: 0911591201
email: lucia.morvai@nealkonapoje.sk

Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku - AVNM

AVNM je neziskovým záujmovým združením, ktoré vzniklo v roku 1995, aby spolupracovalo pri obhajovaní spoločných záujmov a rozvoji nealkoholického priemyslu na Slovensku. Zastupuje popredných slovenských a zahraničných výrobcov a distribútorov nealkoholických nápojov, prírodných minerálnych vôd a ovocných štiav.

Cieľom spoločnosti je spolupôsobiť pri vytváraní legislatívneho prostredia priaznivého pre podnikateľské a investičné aktivity v nealko priemysle. Spoločnosť sa hlási k zmysluplným riešeniam, ktoré prispejú k prechodu na cirkulárnu ekonomiku, a je pripravená prispieť k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality, 100 % recyklovateľnosti nápojových obalov, zvýšení miery zberu, recyklácie a opätovného využitia recyklovaného materiálu v nových obaloch.


Riešenia