Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Adresa

Strojárenská 1C
917 02 Trnava

https://www.afb-group.sk/home/

Kontaktná osoba

Marek Antoňák
tel: 0908787345
email: marek.antonak@afb-group.eu

AfB Slovakia s.r.o.

AfB je najväčším neziskovým IT-podnikom v Európe, pôsobí v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, Francúzsku a na Slovensku. Od roku 2004 sa špecializuje na renováciu a recykláciu vyradeného hardvéru a jeho opätovného uvádzania na trh. AfB pochádza z nemeckého Arbeit für Menschen mit Behinderung, čiže práca pre ľudí so zdravotným znevýhodnením.

Naša uznávaná inkluzívna spoločnosť momentálne zamestnáva okolo 440 ľudí v 19 pobočkách v 5 krajinách, z toho takmer polovicu so zdravotným znevýhodnením.

Cieľom AfB a jej materskej spoločnosti Initiative 500gAg je vytvoriť 500 pracovných miest pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. V roku 2019 sme spracovali 476 000 zariadení, 65 % z nich sa podarilo opätovne uviesť na trh, čím sme ušetrili 52,3 miliónov kWh elektrickej energie, 22,9 miliónov kg surovinových zdrojov (prepočítane na ekvivalent železa) a prispeli k ochrane klímy úsporou 17 miliónov kg ekvivalentov CO2.

Od júna 2019 má spoločnosť AfB prevádzku v Trnave. Na Slovensku má priznaný štatút sociálneho podniku. 75 % zamestnancov tvoria ľudia so zdravotným znevýhodnením, 100 % zisku je reinvestovaného do spoločnosti.


Riešenia