Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Adresa

Čaklov 6
094 35 Čaklov

https://rameko.sk/

Kontaktná osoba

Radoslav Duda
tel: 0905785487
email: duda@rameko.sk

RAMEKO, s.r.o.

Spoločnosť RAMEKO, s.r.o., pôsobí v sektore odpadového hospodárstva od roku 2006. Okrem spolupráce s tuzemskými spoločnosťami dlhodobo spolupracuje s firmami CE regiónu. Zaoberá sa zhodnocovaním všetkých druhov plastov, avšak hlavnú časť exportu tvorí LDPE, HDPE a PP. Podstatnou časťou výroby je spracovanie a následne dodávanie TAP (tuhé alternatívne palivo) do cementárni a TDP (tuhé druhotné palivo) do elektrárne, kde vďaka svojím vhodným vlastnostiam sa TDP javí ako ekologickejšia náhrada fosílnych palív.


Riešenia