Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Adresa

Sliačska 1E
83102 Bratislava

https://www.sewa.sk/

Kontaktná osoba

Lívia Burzová
tel: +421 2 4910 6822
email: burzova@sewa.sk

SEWA, a. s.

SEWA, a. s., je organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV), ktorá zabezpečuje združené nakladanie s elektroodpadom a použitými batériami na celom území Slovenska. Založená bola v roku 2005 výrobcami elektrozariadení združenými v ADAT (Asociácia dovozcov audiovizuálnej techniky SR) a ITAS (IT asociácia Slovenska). Od roku 2007 má zavedený integrovaný manažérsky systém v súlade s ISO 9001, 14001 a 45001 a od roku 2008 je prvou organizáciou zodpovednosti výrobcov registrovanou v schéme EMAS.  


Riešenia