Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Adresa

Dvořákovo nábrežie 4E
811 02 Bratislava

https://bioelektra.com/en/#

Kontaktná osoba

Ing. Jaroslav Birčák, PhD.
tel: +421220850772
email: j.bircak@bioelektra.com

BIOELEKTRA SE

BIOELEKTRA SE je európska spoločnosť so sídlom v Bratislave, patriaca do skupiny firiem zastrešených materskou spoločnosťou BIOELEKTRA GROUP S.A. Je to inovatívna technologická spoločnosť primárne investujúca do vývoja inovatívnych technológií a komplexných riešení pre odpadové hospodárstvo a sekundárne prevádzkujúca komplexné riešenia na spracovanie prevažne komunálnych odpadov so 100 % ekologickým efektom, premenou odpadu na druhotné suroviny, významným spôsobom prispievajúca k urýchleniu prechodu na zelené, nízkouhlíkové, konkurencieschopné obehové hospodárstvo, ktoré efektívne využíva zdroje.


Riešenia