Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Adresa

ul. J. Kráľa
01863 Ladce

http://www.pcla.sk/sk/stranka/uvod

Kontaktná osoba


tel: +421 42 4603 111
email: pcla@pcla.sk

Považská cementáreň, a. s., Ladce

Považská cementáreň, a. s., Ladce je v súčasnosti jednou z najmodernejších cementární v Európe. Bola založená v roku 1889 a je najstaršou cementárňou na Slovensku. Po  transformácii na akciovú spoločnosť a privatizácii zaznamenáva v poslednom desaťročí trvalý rast výroby a kapitálu. Vyrába
portlandské a troskové portlandské cementy a špeciálne cementy v nadštandardnej kvalite, ktoré spĺňajú európske technické normy a požiadavky zákazníkov.

Svojimi technologickými linkami aj ochranou  životného prostredia je na úrovni vyspelých európskych cementární. Má zavedený integrovaný systém manažérstva kvality,  systém environmentálneho manažérstva a systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v oblasti vývoja, výroby  cementu, priemyselných minerálov a výrobkov na báze cementu.

Spoločnosť má viacero európskych patentov a ocenení. Je nielen výrobcom kvalitných cementov, ale vybudovala si aj imidž dobrého zamestnávateľa.


Riešenia