Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Adresa

Mlynská 31 Košice
04291

http://www.vseholding.sk

Kontaktná osoba

Henrieta Fabianová
tel: 0918 471 092
email: henrieta.fabianova@vsdas.sk

Východoslovenská energetika Holding a. s.

Východoslovenská energetika Holding, a. s., (VSE Holding) riadi svoje dcérske spoločnosti, ktoré sa venujú distribúcii elektriny (Východoslovenská distribučná, a. s.), dodávke elektriny (Východoslovenská energetika, a. s.) a zemného plynu (innogy Slovensko), ako aj ponuke inovatívnych produktov a služieb, realizácii energetických riešení pre všetkých svojich zákazníkov a rozvoju regiónov, v ktorých pôsobia. Všetky spoločnosti svojimi inteligentnými a inovatívnymi riešeniami tak prinášajú zákazníkom efektívnejšie, a tým aj ekologickejšie využívanie energií. VSE Holding reprezentuje svoje dcérske spoločnosti v oblasti spoločenskej zodpovednosti, podporuje rozvoj konceptu inteligentných miest na Slovensku a emobilitu.

Ochrana životného prostredia a  presadzovanie systémov environmentálneho manažérstva patria medzi dlhodobé ciele Skupiny VSE Holding. Dnes súčasne reflektuje požiadavky Agendy pre udržateľný rozvoj 2030 a európskeho Zeleného dohovoru.

 

 


Riešenia