Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Adresa

Mlynská 31 Košice
04291

http://www.vseholding.sk

Kontaktná osoba

Henrieta Fabianová
tel: 0918 471 092
email: henrieta.fabianova@vseholding.sk

Východoslovenská energetika Holding a. s.

Východoslovenská energetika Holding, a. s., (VSE Holding) riadi svoje dcérske spoločnosti, ktoré sa venujú distribúcii elektriny (Východoslovenská distribučná, a. s.), dodávke elektriny a zemného plynu (Východoslovenská energetika, a. s.), ako aj ponuke inovatívnych produktov a služieb, realizácii energetických riešení pre všetkých svojich zákazníkov a rozvoju regiónov, v ktorých pôsobia. Obe spoločnosti svojimi inteligentnými a inovatívnymi riešeniami tak prinášajú zákazníkom  efektívnejšie a udržateľnejšie využívanie energií.

Skupina VSE Holding presadzuje princípy zodpovedného a  udržateľného podnikania vo všetkých procesoch, ktoré sa v našej spoločnosti odohrávajú. Realizuje aktivity smerujúce k podpore komunity, zlepšeniu zamestnaneckých a dodávateľsko-odberateľských vzťahov, ako aj k ochrane životného prostredia. Aj zákazníci VSE Holdingu vyhľadávajú trvalo udržateľné aktivity a vydávajú sa na cestu digitálnej a dekarbonizovanej budúcnosti, v ktorej nielen spotrebúvajú, ale aj vyrábajú a skladujú vlastnú čistú energiu. K nim naďalej budú smerovať  ďalšie inovatívne a udržateľné energetické riešenia skupiny VSE Holding.


Riešenia