Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Adresa

Bratislavská 18
90051 Zohor

https://www.fcc-group.eu/sk/slovensko/uvod.html

Kontaktná osoba


tel: 02/50206811
email: recepcia@fcc-group.sk

FCC Slovensko, s.r.o.

V spoločnosti FCC Environment vychádzajú riešenia odpadového hospodárstva z individuálnych potrieb zákazníkov. Spoločnosť sústavne vyvíja optimálne koncepcie úpravy, zhodnocovania a zneškodňovania odpadu pre obce, priemyselný, obchodný a maloobchodný sektor a pre domácnosti založené na inovačných riešeniach a na odbornosti zamestnancov spoločnosti. Ponúka služby: poradenstvo, zber, zvoz, triedenie, zhodnotenie a zneškodnenie odpadov, spolu s prevádzkovaním komunálnych zberných dvorov.

Spoločnosť FCC Environment zabezpečuje nakladanie so všetkými druhmi odpadu od malých objemov po rozsiahle projekty, od obalov z domácností až po nebezpečný odpad, vďaka čomu je efektívnym partnerom pre riešenie všetkých typov problémov s odpadmi na celoštátnej aj medzinárodnej úrovni. Poslanie spoločnosti FCC Environment CEE je vyjadrené mottom Service for the Future. Vďaka overenej kvalite služieb a investovaniu do čistých technológií spoločnosť minimalizuje environmentálnu záťaž, čím zabezpečuje kvalitu života pre súčasné aj budúce generácie.


Riešenia