Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Adresa

Na Hrádok 8888/2A
960 01

https://www.envirostopa.sk/

Kontaktná osoba

Rozália Vaňová
tel: +421 915 747 132
email: info@envirostopa.sk

EnviroStopa

Združenie EnviroStopa je zamerané na tvorbu priaznivého životného prostredia, jeho ochranu a podporu. Poskytuje odborné poradenstvo a konzultácie v oblasti znižovania negatívnych vplyvov produktov, služieb a organizácií na životné prostredie, podporu rozhodovania sa a riadenia environmentálne prijateľných služieb a produktov. V rámci svojej činnosti poukazuje na negatívne vplyvy ľudskej činnosti a hľadá riešenia na zníženie tohto vplyvu a zabezpečenie zdravého prostredia.


Riešenia