Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Adresa

Školská 797/17, Veľké Zálužie
95135Kontaktná osoba

Jozef Zabák
tel: 0915950847
email: vegatop@vegatop.sk

VEGATOP, s. r. o.

Spoločnosť VegaTop, s. r. o., pôsobí na slovenskom trhu v oblasti priemyselného prania a chemického čistenia od roku 2006. Jej činnosť bola na začiatku zameraná na distribúciu čistiacich a pracích prostriedkov, priemyselnej chémie a doplnkového tovaru pre práčovne a čistiarne. Postupne rozšírila svoje pole pôsobnosti a jej prioritou sa stalo hľadanie komplexných riešení pre práčovne a chemické čistiarne.

V súčasnosti pôsobí nielen v oblasti distribúcie produktov – medzi ktoré boli zaradené i stroje – ale ponúka komplexné individuálne riešenia, zamerané na efektivitu procesov, úsporu nákladov a optimalizáciu kvality poskytovania služieb. V posledných rokoch sa jednou z hlavných priorít stalo zhodnocovanie nebezpečného odpadu.

Vega Top, s. r. o., ako prvá a zatiaľ jediná spoločnosť na Slovensku získala povolenie MŽP SR na vývoz nebezpečného odpadu do Nemecka za účelom jeho zhodnotenia.


Riešenia