Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Adresa

Divadelná 23
036 01 Martin

https://envirolegal.sk/

Kontaktná osoba

Samuel Skokňa
tel: 0911824164
email: skokna@envirolegal.sk

envirolegal

Envirolegal je spoločnosť poskytujúca odborné environmentálne poradenstvo a manažment pre firmy a priemysel, ktorých cieľom je plniť legislatívne povinnosti, šetriť spotrebu materiálov a znižovať produkciu odpadov vo firmách tak, že sa vyhľadajú koncoví spracovatelia odpadu alebo, ak to je možné, sa legislatívne preklasifikujú odpady na materiál alebo vedľajšie produkty, ktoré môžu byť súčasťou výrobného procesu v iných podnikoch. Firmy tak dostanú späť peniaze za odpady a súčasne sa tým nečerpajú primárne prírodné zdroje, čo má zas priaznivý vplyv na životné prostredie.


Riešenia