Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Adresa

Tolstého 5
811 06 Bratislava

https://www.envicare.sk/

Kontaktná osoba

Radoslav GONT
tel: 905879369
email: info@envicare.sk

Envi-CARE GR s. r. o.

Spoločnosť Envi-CARE GR, s. r. o., poskytuje komplexné odborné poradenstvo v oblasti životného prostredia. Prioritou je poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva na úrovni samospráv (miest a obcí), poradenstvo v oblasti obalov, kde je prioritou splnomocnený zástupca zodpovedajúci za plnenie všetkých povinností výrobcu vyhradeného výrobku, ktorý nemá sídlo v Slovenskej republike a uvádza svoje výrobky na trh Slovenska, a poradenstvo v oblasti environmentálneho auditu a environmentálnych manažérskych systémov podľa platných ISO noriem.


Riešenia