Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Adresa

Obecný úrad Kladzany 100
09421 Kladzany

https://www.kladzany.sk/

Kontaktná osoba

Daniel Lorinc
tel: 0574493147
email: lorinc@kladzany.dcom.sk

Obec Kladzany

Obec Kladzany (okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj, 540 obyvateľov k  1. 1. 2021) má vybudovanú základnú infraštruktúru (vodovod, kanalizácia, plynovod, ČOV, miestne komunikácie), je zriaďovateľom základnej a materskej školy, má zriadený obecný úrad.

Obec zo svojho rozpočtu poskytuje finančné prostriedky viacerým organizáciám a spolkom, ktoré na jej území pôsobia (Telovýchovná jednota – futbal, stolný tenis, hasiči, turisti).


Riešenia