Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Adresa

Ivánska cesta 15
821 04 Bratislava

https://www.nok.eco/

Kontaktná osoba

Beáta Jalkoczy
tel: 0915789660
email: beata@nok.eco

NOK s. r. o.

Spoločnosť NOK, s. r. o., vznikla na základe myšlienky posunúť predchádzanie odpadu na ďalšiu úroveň, ktorú predstavuje značka NOK (Nemám odpadkový kôš), reprezentujúca život s minimálnym množstvom odpadu. Cieľom spoločnosti NOK je pomôcť nájsť alternatívne výrobky bez plastov na opakované použitie a poskytnúť spotrebiteľovi priestor na nákup tohto tovaru.


Riešenia