Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Adresa

Poštová 14
040 01 Košice

https://pwenergy.sk/

Kontaktná osoba

Michal Mašek
tel: 0908885883
email: michal.masek@pwenergy.sk

PW Energy, a.s.

Spoločnosť PW Energy pôsobí v oblasti obnoviteľných zdrojov energie so zameraním na projekty založené na využití geotermálnej energie. Primárnym cieľom spoločnosti je rozvoj výroby elektrickej energie z geotermálnych zdrojov a následné kaskádovité využitie zostatkového tepla na centrálny ohrev, ohrev skleníkov, spracovanie odpadovej vody, ohrev verejných bazénov a iné priemyselné či potravinárske procesy. Spoločnosť je členom združenia EGEC (European Geothermal Energy Council), neziskovej medzinárodnej organizácie založenej v roku 1998, ktorá podporuje geotermálne odvetvie v Európe, ako aj Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI).


Riešenia