Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Adresa

Alžbetina 41
040 01 Košice

https://www.arad.sk/

Kontaktná osoba

Ing. Jaroslava Vidová
tel: 0556941066
email: arad@arad.sk

ARAD Slovakia s.r.o.

Spoločnosť ARAD Slovakia, s. r. o., sa špecializuje na realizáciu riešení v oblasti vodných technológií so zameraním na úpravu pitnej vody, filtráciu vôd v priemysle, čistenie komunálnych a priemyselných odpadových vôd, kalové hospodárstvo, reguláciu tlaku a prietoku vody, ochranu vodovodných sietí pred rázmi a poruchami, diaľkový odpočet merania prietoku vody, diaľkové riadenie, telemetrické prenosy a monitoring rôznych aplikácii. Riešenia spoločnosti dosahujú zníženie prevádzkových nákladov, zníženie strát vody, efektívne dosahovanie požadovaných parametrov a ochranu prírody a prírodných zdrojov.


Riešenia