Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Adresa

Kpt. Nálepku 6, 080 01 Prešov


https://www.eneco.sk/

Kontaktná osoba

Ing. Ján Ilkovič
tel: 0905 74 74 00
email: ilkovic@eneco.sk

ENECO, s.r.o.

Zakladajúci člen Slovenskej rady pre zelené budovy, partner Inštitútu pre energeticky pasívne domy. Spoločnosť pôsobí na slovenskom trhu od roku 2000 v týchto oblastiach energetiky: tvorba nízkouhlíkových stratégií, stratégií Inteligentných miest (Smart Cities) v oblasti energetickej efektívnosti, tvorba Akčných plánov udržateľnej energetiky, tvorba Koncepcií rozvoja miest v oblasti tepelnej energetiky, vedenie Centier udržateľnej energetiky, energetický manažment regiónov, miest a obcí, energetické audity povinné i pre čerpanie eurofondov, energetické certifikáty, podporné energetické služby, pravidelná kontrola vykurovacích systémov budov, nasadzovanie obnoviteľných zdrojov energie atď.


Riešenia