Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Adresa

Priemyselný areál 3677
946 03 Kolárovo

https://generalplastic.sk/

Kontaktná osoba


tel: +421 917 125 033
email: info@generalplastic.sk

General Plastic, a. s.

General Plastic, a. s., je popredným výrobcom horúco pranej PET vločky a jediným výrobcom PET predliskov na Slovensku. Recykluje použité PET fľaše a využíva svoj recyklovaný produkt na výrobu PET predliskov. Zároveň vyrába HDPE uzávery na PET fľaše a zmršťovaciu LDPE fóliu. Divízia GP Technology vyhotovuje výkresy, pripravuje projekcie a konštrukčné návrhy pre oblasť výroby, rekonštrukcie a servisu liniek primárne so zameraním na potravinársky a recyklačný priemysel.


Riešenia