Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Adresa

Krivá č. 1055/7
04001 Košice

https://energiareal.sk/

Kontaktná osoba

Ing. Zdenko Miko
tel: 0917941982
email: info@energiareal.sk

ENERGIA REAL, s. r. o.

Spoločnosť ENERGIA REAL, s. r. o., je slovenská spoločnosť, ktorá spája poznatky a skúsenosti z oblasti energetiky, teplárenstva, stavebníctva a rekonštrukcie budov. Spoločnosť vyvíja a vyrába zariadenia na rekuperáciu tepla z odpadovej vody a odpadového odvetrania budov. Technológia ERcuper (Rekup-ER) získala 1. miesto v súťaži Inovatívny čin roka 2019 v kategórii technologická inovácia – porotcovia ocenili fakt, že ERcuper umožňuje úsporu až 96 % emisií CO2. Spoločnosť má silné ekologické a environmentálne cítenie, ktoré sa snaží premietnuť aj do systémov, ktoré vyvíja a inštaluje. Spoločnosť na základe dlhoročných skúseností poskytuje konzultačné  služby v oblasti energetického plánovania, prípravy energetických konceptov zásobovania teplom a chladom, vypracováva analýzy a porovnania jednotlivých alternatív riešenia, vykonáva projekčnú činnosť, montáž, servis vykurovacej techniky, rekonštrukcie a výstavbu zdrojov tepla, venuje sa výskumnej a vývojovej činnosti, výrobe špeciálnych komponentov energetických zariadení.


Riešenia