Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Adresa

Viničky 38/9
949 11 Nitra

https://neka-enviro.sk/

Kontaktná osoba

Peter Šimurka
tel: +421905644681
email: neka@neka-enviro.sk

Nezávislá Environmentálna Konzultačná Agentúra s. r. o.

Nezávislá Environmentálna Konzultačná Agentúra, s. r. o., je projekt Petra Šimurku, ktorý sa životnému prostrediu venuje od roku 2003. Zastával rôzne pracovné pozície v štátnej správe, od radového úradníka na okresnom úrade, cez inšpektora po hlavného inšpektora v Slovenskej inšpekcii životného prostredia, až po riaditeľa odboru na MŽP SR. Jeho bohaté profesionálne skúsenosti z legislatívnej činnosti, odpadového hospodárstva a  integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania mu možňujú vytvoriť najlepšie odporúčania a praktické riešenia v oblasti ochrany životného prostredia a komplexného environmentálneho poradenstva.


Riešenia