Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Adresa

1. Mája 1201
01401 Bytča

https://www.modrozelenemesto.sk/

Kontaktná osoba

Dr. Ing. Karol Kratochvíl
tel: +421905523920
email: kratochvil@asio.sk

ASIO-SK, s.r.o.

ASIO-SK, s. r. o., je slovenská inžiniersko-dodávateľská spoločnosť, ktorá pracuje v odbore vývoja, výroby a dodávok technológií pre čistenie odpadových vôd a úpravu vôd. Spoločnosť sa zameriava aj na dodávku technológií pre recykláciu šedých vôd v budovách a manažment zrážkových vôd, kde sú súčasťou portfólia vsakovacie rošty AS-TTE pre spevnené povrchy, nádrže na akumuláciu a distribúciu zrážkovej vody a akumulačné a vsakovacie systémy.


Riešenia