Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Adresa

Lučenecká cesta 2266/6
96001

www.poh.sk

Kontaktná osoba

Matej Plesník
tel: +421 907 136 851
email: konatel@poh.sk

POH, s.r.o. "registrovaný sociálny podnik"

Sociálne podnikanie a zelená infraštruktúra POH, s. r. o., ,,registrovaný sociálny podnik”, je stavebná spoločnosť, ktorá realizuje stavby akéhokoľvek druhu a rozsahu. Prevažne sa venuje realizáciám prvkov zelenej infraštruktúry (priepustné spevnené plochy, zelené strechy, zelené steny, dažďové záhrady a sadové úpravy) s dôrazom na používanie recyklovaných materiálov v technických riešeniach.


Riešenia