Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Adresa

Lučenecká cesta 2266/6
96001 Zvolen

https://www.poh.sk/

Kontaktná osoba

Matej Plesník
tel: +421 907 136 851
email: konatel@poh.sk

POH, S.R.O., ,,REGISTROVANÝ SOCIÁLNY PODNIK"

Sociálne podnikanie a zelená infraštruktúra POH, s. r. o., ,,registrovaný sociálny podnik”, je stavebná spoločnosť, ktorá realizuje stavby akéhokoľvek druhu a rozsahu. Prevažne sa venuje realizáciám prvkov zelenej infraštruktúry (priepustné spevnené plochy, zelené strechy, zelené steny, dažďové záhrady a sadové úpravy) s dôrazom na používanie recyklovaných materiálov v technických riešeniach.


Riešenia