Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Adresa

Jókaiho 5
821 06 Bratislava

http://www.entus.sk/

Kontaktná osoba

Rudolf Kurth
tel: 0948297208
email: kurth@entus.sk

Entus Management s.r.o.

Entus Management, s.r.o., je expertnou organizáciou v oblasti ekonomického riadenia kvality. Špecializuje sa na vývoj viackriteriálnych hodnotiacich systémov s podporou softvérových nástrojov - pre súkromný aj verejný sektor. Aplikuje metodológiu LCC (Life Cycle Cost - náklady životného cyklu) a TCO (Total Cost of Ownership) pre výber a objektívne hodnotenie najlepších riešení v oblasti inovácií na princípoch cirkulárnej ekonomiky.


Riešenia