Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Adresa

Sasinkova 1
908 51 Holíč

http://www.purum.sk/

Kontaktná osoba

Mgr. Natália Boldišová
tel: +421 904 180 019
email: boldisova@purum.sk

Purum SK s.r.o.

Spoločnosť Purum SK, s. r. o., zabezpečuje ekologické spracovanie, recykláciu, energetické využitie a zneškodňovanie všetkých druhov odpadov, vrátane nebezpečných. Purum SK poskytuje svoje služby priemyselným spoločnostiam, mestám a obciam, vodohospodárskym službám a sektoru zdravotníctva už od roku 1994, a to aj formou komplexného outsourcingu odpadového hospodárstva, vrátane poradenstva a všetkých legislatívnych činností. Spoločnosť pôsobí po celom Slovensku a prostredníctvom spoločnosti Purum na tridsiatich miestach po celej Českej republike. Má bohaté skúsenosti, moderné technické a technologické zázemie. Usiluje sa o koncept zero waste a dbá na druhotné využitie ostatných i nebezpečných odpadov. Dlhodobo buduje triediace a recyklačné centrá, dekontaminačné, neutralizačné a solidifikačné zariadenia, v ktorých upravuje celý rad surovín. Pri odpadoch, ktoré nie je možné účelne recyklovať, sa zameriava na energetické využitie a výrobu alternatívnych palív, ktoré sú kvalitatívne rovnocennou náhradou palív z neobnoviteľných zdrojov. Kvalifikovaný tím odborníkov  Purum SK sa postará o čisté, ekologické a bezpečné nakladanie s odpadmi.


Riešenia