Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Adresa

Orlov 133
06543 Stará Ľubovňa

https://www.espik.sk/

Kontaktná osoba


tel: 0950401401
email: info@espik.sk

Espik Group s.r.o.

Zabezpečujeme pravidelný zber a likvidáciu kuchynského odpadu, potravín a výrobkov po záruke, jedlých olejov a tukov, čistenie lapačov tukov, vedenie evidencie odpadov. Obracajú sa na nás obce, mestá, stravovacie zariadenia, výrobné závody, obchodné reťazce a mnoho ďalších, ktorí sú našimi zákazníkmi. Pomáhame už viac ako 5 000 zákazníkom na celom Slovensku a ročne vrátime do obehového hospodárstva viac ako 10 000 ton odpadu. Pravidelne sledujeme často sa meniacu legislatívu, vedieme za zákazníkov evidenčné listy, ročné ohlásenia a vykonávame zbery podľa dohodnutých zmluvných podmienok.


Riešenia