Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Adresa

1.mája 2
953 01 Zlaté Moravce

www.zlatemoravce.eu

Kontaktná osoba

Zuzana Hritz
tel: 037/6923921
email: zuzana.hritz@zlatemoravce.eu

Mesto Zlaté Moravce

Mesto vzniklo na sútoku riečky Žitavy a Hostianskeho potoka /Zlatnianky/ na styku troch významných geologických a geomorfologických jednotiek - pásma jadrových pohorí vnútorných Západných Karpát /Tribeč/, neovulkanických pohorí vnútorných Západných Karpát /Pohronský Inovec/ a Panónskej panvy reprezentovanej Podunajskou nížinou. Prvýkrát sa Zlaté Moravce spomínajú v starých listinách uhorského kráľa Gejzu z roku 1075 pod menom „Maurod“. Tento názov si naše mesto, vtedy ešte len osada, udržalo až niekoľko storočí. Slávnu minulosť sídla, ktoré je po prvý raz písomne doložené už v roku 1113, pripomínajú viaceré historické pamiatky. Poloha: Západné Slovensko, Nitriansky kraj, 29 km východne od Nitry, 48o 23´s.š. , 18o 24´v.d. Nadmorská výška: 196m, kataster mesta sa rozprestiera v nadmorských výškach 170 - 714 m n. m. Mestské časti: Zlaté Moravce, Chyzerovce, Prílepy. Počet obyvateľov: 12491 obyvateľov. Zo stavebných spoločností má silné zastúpenie spoločnosť ViOn, ktorá má rozsiahlu stavebnú činnosť po celom Slovensku. V Zlatých Moravciach máme päť stredných škôl, štyri základné školy, dve špeciálne základné školy.


Riešenia