Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Adresa

Borcová 45
03844 Borcová

http://www.euroinkubator.eu/

Kontaktná osoba

Peter Cesnek Mgr.
tel: 0904950120
email: euroinkubator@gmail.com

Euroinkubátor, o. z.

EUROINKUBÁTOR OZ Registrácia na MV SR VVS/1-900/90-344 69 16. 10. 2009 IČO 42070503 DIČ 2022973557 s programom podpory zamestnanosti mládeže.

Vytvára podmienky pre mimoškolskú výchovu k získavaniu praktických vedomostí a návykov zo základov environmentálnej a finančnej gramotnosti s praktickým výstupom - otváranie klubov a pobočiek Euroinkubátoru a ZEM - Združenie Európskej mládeže s Ekoprogramom ZEM a možnosťou tvorby trvalo udržateľných samofinancovateľných inkubátorových pracovných pozícii.


Riešenia