Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Adresa

Belinského 3
811 04 Bratislava

http://www.incien.sk

Kontaktná osoba

Ivana Maleš
tel: 0902917751
email: males@incien.sk

Inštitút cirkulárnej ekonomiky, o. z.

Inštitút cirkulárnej ekonomiky, o. z., (INCIEN) je nezisková organizácia, ktorá je zameraná na inovatívne environmentálne riešenia v oblasti predchádzania vzniku odpadov, environmentálny manažment. INCIEN spolupracuje so svojimi partnermi na projektoch, ktoré predstavujú prechod z lineárneho systému ekonomiky na cirkulárny. V rámci svojich realizovaných projektov zavádzame a implementujeme cirkulárnu ekonomiku do praxe v podmienkach Slovenskej republiky. INCIEN je zložený z tímu expertov, ktorí sa zameriavajú na problematiku odpadového hospodárstva a cirkulárnu ekonomiku. Základnou snahou je vytvárať spoluprácu s výskumnými, ale aj štátnymi inštitúciami, neziskovým sektorom a expertami v rôznych oblastiach. Hľadáme udržateľnú cestu z pohľadu environmentálneho, ale najmä ekonomického.


Riešenia