Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Adresa

Bajzova 1, Bratislava
82108 Ružinov

https://www.koor.sk/

Kontaktná osoba

Karin Orlovská
tel: 0908880005
email: koor@koor.sk

KOOR, s.r.o.

Štruktúra služieb spoločnosti KOOR je postavená tak, aby komplexne riešila udržateľný rozvoj energetického hospodárstva zákazníkov. Odborné tímy vedia profesionálne analyzovať aktuálny stav, navrhnúť a zrealizovať vhodné technologické riešenia a zaviesť účinné opatrenia na dlhodobé dosahovanie energetickej efektívnosti. Prostredníctvom informačných systémov a centrálneho dispečingu zabezpečuje komplexný energetický manažment, riadenie prevádzky, údržby a správy celého systému dodávky energií a služieb.


Riešenia