Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Adresa

Príboj 549
Slovenská Ľupča

http://www.elektrorecycling.sk/

Kontaktná osoba

Ing. Martina Senešiová
tel: +421 48 471 632
email: info@elektrorecycling.sk

ELEKTRO RECYCLING, s. r. o.

Naša spoločnosť sa zaoberá: • Spracovaním plastov pochádzajúcich z vyradených elektrozariadení. • Technologických odpadov a plastov z automobilového priemyslu, na báze PP, PE, PS a ABS. • Naším produktom sú drte alebo granuláty z menovaných plastov.


Riešenia